مدرسه امام علی ۱۳۸۸

ادامه سخنرانی در مدرسه امام علی اراک ۱۳۸۸ دوست دارم درمدرسه به شاگردان بگویند : گاه به گاه در تلویزیون دولتی ایران ، صحبت از فرهنگ سازی است و ظاهراً می خواهند به این ملت  فرهنگ بیاموزند . می خواهند به این ملتی که عرب و مغول و تیمور و همۀ متجاوزان و قلدران را آدم کرده فرهنگ بیاموزند .گویی ملتی است بی فرهنگ که می خواهند فرهنگ سازی کنند . این آقایان باید بدانند که بوعلی سینا ، فردوسی ، حافظ ، رودکی ، باربد و نکیسا ، مانی و هزاران هزار انسان فرهنگی دیگر ، از دل این ملت برخاسته اند نه از شکم دولتیان .
این آقایان بهتر است  به جای آموزش فرهنگ به این ملت ، خود در کلاس ابتدائی فرهنگ این ملت بنشینند .
اینجانب ادعا می‌کنم که در سی سال گذشته به جای آنکه حکومت اسلامی تر شود، اسلام حکومتی تر شده است. ادعا می کنم که امروزه نسبت به گذشته افرادی که در مبانی دین دچار شک و تردید شده اند بیشتر شده است. ادعا می کنم که در سی سال گذشته، در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و یا کره جنوبی، ازکاروان پیشرفت و ترقی بازمانده‌ایم.
باز به یاد مدرسه افتادم . دوست دارم که در مدرسه به دانش آموزان بگویند ، عزیزان ! در این کره خاکی ، ما همه انسانیم . چون از بالا نگاه کنیم ، مرزی میان کشورها نمی بینیم . خلع سلاح ، رفع مشکلات محیط زیست ،آرامش نوع بشر ، مبارزه با افراط گرایی و تروریزم ، مبارزه با امراض واگیردار و رفع تبعیض های نژادی و سیاسی و اقتصادی و حل دهها مشکل اساسی بشر امروزی ، مادام که این مرزهای مصنوعی وجود دارد تحقق نمی یابد . من ایرانیم و مسلمانم و به این ویژگی ها افتخار می کنم اما مردم ایران به علت خرد و فرهنگ اصیل خود ، باید اولین مردمانی باشند که در جهت اشاعۀ مکتب زمین کشوری اقدام کنند . شک نیست در صورتی که مرزها برداشته شود ، پادشاهان تخت شاهی خود را برباد رفته می بینند . طبیعی است که آنان تئوری زمین کشوری را  خائنانه بنامند اما روزگاری را تصور کنید که همه دارای کشوری به عظمت زمین هستیم . در تئوری زمین کشوری  ، دولتها مضمحل می شوند و ملت ها آزاد ، هیچ فرهنگ یا خرده فرهنگی پایمال نخواهد شد و هزینه های نظامی ، گمرکی و بسیاری از هزینه هایی که به بشر امروز نابخردانه تحمیل شده ، همه در جهت ترقی و رفاه مردم به کار خواهد رفت . وظیفۀ دولت ها در تئوری زمین کشوری درحد شهردار و نایب محل خواهد بود و زمین زیر فرمان مردم زمین و چیزی شبیه سازمان ملل اداره خواهد شد . همه عادلانه در همۀ منابع زمینی سهیم خواهند شد و همه از هر دانش و اختراع و ابداع و اکتشافی در هرجای زمین که باشند بهره خواهند برد . طوایف و ملل و اقوام ،آزادانه در زمین بی دولت ، در زمین بی سلاح و در زمین بی جنگ به آرامش و تعالی خواهند رسید .