تقلید‌در‌سیاست‌جایی‌ندارد

مقاله تقلید در سیاست جایی ندارد (غلامعلی ملول) این مقاله در روزنامه آیندگان در تاریخ چهارشنبه سوم مرداد 1358 به چاپ رسیده است .
•    تحصیلکرده ها و روشنفکران باید مانند کبوتران آزادی و برابری در پرواز باشند نه مانند موشهای کور در لانه
•    در حکومت مردم بر مردم استثمار فکری به عنوان مادر استثمارها محکوم به زوال است
اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون اساسی همه ملتهای آزادیخواه است و هر قانون اساسی که معارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد فاقد اعتبار است ولو اینکه به تأیید اکثریت نیز رسیده باشد . انسانهای آزادیخواه جهان قانون اساسی ما را تحلیل خواهند نمود تا شاید چیزی بیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر پیدا کنند اگر قانون اساسی کشوری حقوق بشری را تأمین ننماید همان بهتر که   آزادگان به کوه پناه برند و انفرادی زندگی کنند ، انسان اجتماع کرده که حقوقی بیش از حقوق فطری خویش کسب کند .
      دمکراسی یا رژیم مردم بر مردم نه شرقی است نه غربی بلکه ، فرزند برومند هزاران سال فرهنگ بشری است . دمکراسی حکومت فرد یا طبقه ای نیست . حکومت یک ایدئولوژی خاص به مدت نامحدود هم نیست . دمکراسی حکومت ایدئولوژی اکثریت است تا زمانی که اکثریت دارد ، که صد البته در هیچ موردی ایدئولوژی اکثریت نباید با اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض باشد . مطابق با اعلامیه حقوق بشر هر ایرانی با هر ایرانی دیگر قطع نظر از جنسیت ، مذهب ، طرز تفکر ، قومیت و زبان و ... برابر است و به دلیل خصوصیات مذکور نمی توان حقی از یک ایرانی گرفت و یا حقی به او داد . نمی توان گفت چون تو مسلمانی حق داری نامزد ریاست جمهوری شوی و چون تو غیر مسلمانی حق نداری . در رژیم مردم بر مردم چاره ای جز جدایی دین از سیاست نیست در رژیم مردم بر مردم آزادی مذهب است نه اینکه آزادی مطابق مذهب .توجه کنیم که هر حقی که از اقلیت های مذهبی ، قومی ، زبانی و جنسی و ... نفی کنیم در حقیقت ملیت ایرانی آنها را نفی کرده‌ایم .
     در رژیم مردم بر مردم تقلید در سیاست جایی ندارد و انبوه آراء چنانچه ناشی از تقلید باشد ارزشی بیش از یک رأی نخواهد داشت . در رژیم مردم بر مردم دین و مذهب به عنوان سرچشمه لایزال کلیه مکاتب اخلاقی و انسانی ( نه خرافات و پوچ گرایی ) ارج والا دارد . لکن سیاست علم است و دین نیست . در رژیم مردم بر مردم حاکمیت و داوریها بی کم و کاست از آنِ ملت است و حاکمیت ملی با برتری طبقاتی نظیر اشراف ، شاهزادگان ، خبرگان ، روحانیون و ... منافات دارد .