جهان بینی

مقدمه
مهندس غلامعلی ملول دارای عقاید و دیدگاههای مخصوص به خود می‌باشد . از نوجوانی همیشه این جمله را زمزمه کرده که تقلید کار پسندیده ای نیست . نقل چند عبارت از کتاب " عقل پیامبر راستین " به روشنی جهان بینی و افکار و روش اندیشه گری او را نشان می دهد .


" من میهمان‌دارِ سوفسطائیان ، بقراط و سقراط ، افلاطون و ارسطو ، اپیکوریان ، دکارت ، کانت ، هگل و مارکس بوده‌ام و در اندیشۀ هیچ‌یک نظامی پایدار بر تبیین کائنات نیافته‌ام . "
" من هرگز انسان را و حقوق فطریِ انسان را فدای شیفتگیِ خود به آن یا این فیلسوف نمی‌کنم . هم‌چنان‌که هرگز ادبیات و شعر را فدایِ فلان شاعر  و یا هنر را فدایِ این یا آن هنرمند نمی‌کنم . هیچ‌گاه هیچ فیلسوف یا عارف یا شاعر یا نوازنده و یا نقّاش و معمار را تماماً ردّ یا قبول نمی‌کنم . من هریک از آنان را و عقاید و افکار و آثار آنان را موجودی مرکّب می‌دانم . من هرگز شیفتۀ کسی و یا حتّی فریفتۀ مرامی نمی‌شوم ."
 
برای مطالعه کتاب عقل پیامبر راستین به صفحه اصلی سایت مراجعه فرمایید.